ગુજ્રરાતનાં બાળકોને ઈ-વિદ્યાલયનો લાભ લેતાં કરશો ને?

સમ્પર્ક/ સંચાલન-

ઈ -વિદ્યાલય - ગૂગલ + પર

ઈ -વિદ્યાલય - ફેસબુક પર

સંચાલકો
  • હીરલ શાહ                  evidyalay@gmail.com
  • સુરેશ જાની                 sbjani2006@gmail.com
  • ચિરાગ પટેલ                 chipmap@gmail.com
સૂચના
    બ્લોગમાં સામગ્રી પ્રકાશિત કરવા માટે સુરેશ જાનીને   ઈમેલ કરવા વિનંતી છે.

1 comment:

  1. passed to one school of Mumbai- Uttapal sanghvi global school -Mumbai

    ReplyDelete

તમારાં અમૂલ્ય પ્રતિભાવ અને સૂચનો લખી અમને પ્રોત્સાહિત કરશો ને?