ગુજ્રરાતનાં બાળકોને ઈ-વિદ્યાલયનો લાભ લેતાં કરશો ને?

Friday, 1 June 2018

તમારા બાળકોને જરા પૂછજો ને!

રિઝલ્ટના દિવસે સ્ટુડન્ટસ - પેરન્ટસે ખાસ વાંચવા જેવો વિચાર વરિષ્ઠ પત્રકાર મુકુંદ પંડયાના સ્વહસ્તાક્ષરમાં. તમામ માધ્યમોમાં શક્ય એટલો શેર કરી ફેલાવવો જરૂરી.

જયભાઇની ફેસબુક વોલ પરથી સાભાર :)
  Image may contain: text

1 comment:

  1. બહુ જ સરસ વાત. ઈવિદ્યાલયમાં આ શિક્ષણની મહત્તા દોહરાવતા જ રહેવું પડશે.

    ReplyDelete

તમારાં અમૂલ્ય પ્રતિભાવ અને સૂચનો લખી અમને પ્રોત્સાહિત કરશો ને?