ગુજ્રરાતનાં બાળકોને ઈ-વિદ્યાલયનો લાભ લેતાં કરશો ને?

શિક્ષણ જગત


ગુજરાતમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રની વેબ સાઈટો/ બ્લોગ...
પીળા માર્ક કરેલા સરનામાં પર ક્લિક કરો

શિક્ષણ સરોવર  ડો. કિશોર પટેલ
શબ્દપ્રીત   ભરત ચૌહાણ

1 comment:

 1. આદરણીયશ્રી.
  સુ.જા.સાહેબ અને એમની ટીમ

  ગુજરાતના નામાંકિત બ્લોગની યાદી શિક્ષણક્ષેત્રના
  બાળકો અને શિક્ષકમિત્રોને ખુબજ ઉપયોગી થશે.
  આપનો ખુબ ખુબ આભાર

  ReplyDelete

તમારાં અમૂલ્ય પ્રતિભાવ અને સૂચનો લખી અમને પ્રોત્સાહિત કરશો ને?