ગુજ્રરાતનાં બાળકોને ઈ-વિદ્યાલયનો લાભ લેતાં કરશો ને?

બાળ સાહિત્ય

બાળ વાર્તાઓ - આ બ્લોગ ઉપર

     આભાર માવજીભાઈનો કે, તેમણે ઘણી જહેમત ઊઠાવીને સરસ મજાની બાળવાર્તાઓ અને બાળકવિતાઓ વાદળોમાં મ્હાલતાં બાળકો માટે પીરસી છે. અહીં એ વાર્તાઓ સુધી પહોંચવાની ચાવીઓ આપી છે!

     આમ જ 'રીડ ગુજરાતી' પર પણ ઘણાં વર્ષોની મહેનતના પરિણામે બાળ સાહિત્યનો બહુ જ મોટો સંગ્રહ ગુજરાતનાં બાળકો અથવા એમને વાર્તાઓ કહી સંભળાવવા ઈચ્છતા વાલીઓ માટે સંગ્રહાયેલો છે .અહીં ક્લિક કરો
------

અહીં ક્લિક કરો


અહીં ક્લિક કરો1 comment:

  1. बाल-गोपाल झुण्ड माटे,अने अन्य रसज्ञ सु.जा..प्रेमी इ-व्यअसनीओ माटे वानां घणां छे.वखत जातां बाग़-वन थई जशे महेनत,निष्ठा अने संकल्प चोक्कस करारी रंगोमां भविष्यमां इतिहास लखाशे त्यारे हिरलबेन शाह,सुरेशभइ जानी,चिरागभइ पटेलण नाम *** इ-विद्यालय*** नी इमारतना चार पायाना पतथरो ज गणश

    ReplyDelete

તમારાં અમૂલ્ય પ્રતિભાવ અને સૂચનો લખી અમને પ્રોત્સાહિત કરશો ને?